Úvodná stránka

Ovládateľné makety na účely výučby. Cieľom zariadenia je podpora výučby PLC funkčnými maketami. Kompaktné zariadenie s jednoduchou obsluhou a robustnou konštrukciou. Výrobok je primárne určený pre základnú výučbu. Vďaka jeho rozmerom je výborne využiteľný na výučbu skupín do 12 žiakov. Je možné ho ďalej využívať všade tam, kde je potrebné demonštrovať reálne procesy v miniatúrnom prevedení. Zabudované konektory umožňujú realizáciu aj iných ovládaní. Môžu ho využívať aj spoločnosti ako učebnú pomôcku pri samostatnom štúdiu svojich zamestnancov.

NOVINKA! Prezentačné filmy v ponuke GALÉRIA

Upozornenie! PLC nie je súčasťou zariadenia! Je možné pripojiť PLC rôznych výrobcov.
(požiadavky sa nachádzajú v technickom popise).

Dizajn v tvare kufra
Robustná konštrukcia
Jednoduché použitie

Bsah kufríka

Na ploche 545 mm x 317 mm:
6 experimentálnych jednotiek, z ktorých 4 obsahujú pohyblivé mechanizmy. Celkovo 9 variácií zapojenia.

 • Demo panel
 • Schodiskové osvetlenie
 • Výťah
 • Dopravný pás
 • Ovládanie 3-fázového motora (v 3 zapojeniach)
 • Regulácia výšky hladiny (v 2 zapojeniach)

Pre aké odbory a profesie je určený?

 • Automatizácia a riadenie
 • Strojárstvo
 • Špecializovaná strojárska a automobilová výroba
 • Automatizačný technik
 • Slaboprúdový elektrotechnik
 • Silnoprúdový elektrotechnik
 • Technik priemyselnej informatiky
 • Technik priemyselných strojov
 • Výrobný technik a technológ strojov
 • Servisný technik pre priemysel
 • Mechatronik

Výhody produktu

 • Je možné používať PLC akejkoľvek značky (pri vhodnom počte portov a fyzických rozmerov), nie je preto potrebné prejsť z použitej platformy PLC na inú. Nie je nutné si zaobstarať nové zariadenia ani softvér, odpadá školenie inštruktorov.
 • Je možné jednoducho pripojiť ďalšie PLC. Toto umožňuje organizované skúšanie aj externistov.
 • Funkcia na vyhľadávanie chýb.
 • Veľmi jednoduché ovládanie vďaka kompaktnému prevedeniu. Mechanizmy všetkých funkcií sú dôkladne chránené.
 • Súčiastky vysokej kvality.
 • Moja spoločnosť je v kontakte s viacerými domácimi zastúpeniami výrobcov PLC. Ich podporu je možné nájsť pod položkou menu Spolupráca.
 • Ovládanie je možné realizovať akýmkoľvek zariadením cez zabudovaný konektor. Jeho používanie je preto bezpečné aj pre iné systémy ovládania (napr. Arduino, NI MyRIO, Ethernet). Poskytujem technickú podporu k výrobe obvodov medzistyku, čo umožňuje univerzálne pripojenie k existujúcim zariadeniam. (Podpora vývoja medzistykov sa nachádza pod položkou menu Na stiahnutie).

Spolupráca