Meltrade Automatika Kft.

MELTRADE Automatika Ltd. je maďarským distribútorom PLC značky Mitsubishi. Spoločnosť kladie veľký dôraz na výučbu.

V rámci toho sa zaviazala k vypracovaniu výučbového materiálu aj k nami poskytovaným zariadeniam, ktoré bude možné si stiahnuť tu. Cieľom výučbového materiálu je poskytnúť možnosť samostatného štúdia základov.

Naviac, je otvorená poskytnúť súčinnosť a individuálnu ponuku pri budovaní školských laboratórií. Tieto ponuky sú súčasťou obojstrannej dohody výlučne medzi objednávajúcim a spoločnosťou MELTRADE Automatika Ltd. Moja spoločnosť poskytuje súčinnosť pri naviazaní kontaktu.

K zariadeniu boli vypracované aj demonštračné programy, ktoré poskytnem pri kúpe. MELTRADE Automatika Kft.

MELTRADE Automatika Kft.