Omron Electronics Kft.

Omron Electronics Ltd. je maďarským distribútorom priemyselných zariadení značky Omron (PLC, dotykové terminály, frekvenčné meniče, servopohony, roboty, snímače, kamerové monitorovacie systémy kvality).

Spoločnosť kladie veľký dôraz na technickú podporu a výučbu. Je otvorená individuálnej ponuke a technickej spolupráci pri budovaní školských laboratórií. Tieto ponuky sú súčasťou obojstrannej dohody výlučne medzi objednávajúcim a spoločnosťou Omron Electronics Ltd. Moja spoločnosť poskytuje pomoc pri naviazaní kontaktu.

K výučbovému materiálu boli vypracované aj demonštračné programy, ktoré poskytneme pri kúpe makety.

Cieľom materiálu je poskytnúť samostatné osvojenie si základov.

Omron Electronics Kft.
1134 Budapest
Váci poraziť 45. C/6

PLC PLANT 4 Omron PLC